Transform a.s. Lázně Bohdaneč

Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 15050114, DIČ: CZ15050114
GSM centrala: 603 565 192
Darmowa linia: 800 139 416
Centrala: 466 921 068, 466 921 583

INFORMACJE HANDLOWE

Zamówienia, zapotrzebowania, dostępność towaru, oferowany asortyment, itp. …

obchod@recyklace.cz

INFORMACJE TECHNICZNE

Właściwości materiału, sposób układania lub montażu, obróbka plastików, itp. …

techinfo@recyklace.cz

CZAS SPRZEDAŻY I WYSYŁKI

Zakład produkcyjny w Lázních Bohdaneč

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 12:30 i 13:00 - 15:00

FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami.

ZAMÓWIENIE KATALOGU
Jeśli chcesz otrzymać katalog, wypełnij poniższy formularz. Katalog jest bezpłatny.

DZIAŁ HANDLOWY

Lucie Panchártková
Dyrektorka ds. handlowych
l.panchartkova@recyklace.cz

Uważaj na lokalne regulacje przy wjeździe do siedziby firmy Transform w Lázních Bohdanči (od dworca autobusowego, ulica Zborovská i Na Lužici). Prędkość jest ograniczona do 40 km/h., na skrzyżowaniach obowiązuje pierwszeństwo z prawej. Trasa jest kontrolowana przez policję miejską, łącznie z pomiarem prędkości!

Napisz do nas!

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym udzielam zgodę spółce Transform a.s. Lázně Bohdaneč z siedzibą Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 15050114, DIČ: CZ15050114, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové pod sygn. B 191 (zwanej dalej „Administratorem danych “), aby w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przetwarzała następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • e-mail

2. Imię, nazwisko, e-mail muszą być przetworzone w celu rejestracji i późniejszego wysyłania za pośrednictwem e-mail ofert specjalnych i wiadomości handlowych. Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat.

3. Niniejszym wyrażasz wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu na dane kontaktowe spółki Transform lub rezygnację z subskrypcji z listy mailingowej poprzez kliknięcie linku „anuluj subskrypcję” i potwierdzenie rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości e-mail.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale przetwarzać dane osobowe na rzecz Administratora mogą również następujące podmioty przetwarzające:

  • Dostawca oprogramowania strony internetowej, dostawca systemu informatycznego.
  • lub inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji przetwarzających, które nie są obecnie używane przez Spółkę.

5. Przyjmij proszę do wiadomości, że zgodnie z ustawą o ochronie danych masz prawo do:

  • wycofania zgody w dowolnym momencie,
  • żądania od nas informacji, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy,
  • żądania od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  • żądania od nas dostępu do tych informacji i aktualizowania ich lub poprawiania,
  • żądania od nas usunięcia tych danych osobowych,
  • w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z nami lub Urzędem ds. Ochrony Danych Osobowych.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z TEGO FORMULARZA

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu zapewnienia Ci wykonania świadczeń w ramach umowy. Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania tego w razie potrzeby w celu wypełnienia umowy, którą zawarłeś z nami lub chcesz z nami zawrzeć.

ZAKRES PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy tylko te dane, które przekazałeś nam świadomie i dobrowolnie oraz dane wygenerowane przez nasze działania. Wymagamy tylko tych informacji, które są niezbędne do prawidłowego wykonania naszych zobowiązań umownych i prawnych lub do celów naszych uzasadnionych interesów, o których zostałeś poinformowany.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przechowywane u nas tak długo, jak są potrzebne do celów, dla których je uzyskaliśmy. W odniesieniu do ustawowych obowiązków i okresów przedawnienia dane osobowe będą zwykle przetwarzane przez okres 10 lat od rozwiązania stosunku umownego. W niektórych przypadkach możemy zdecydować o zatrzymaniu danych po tym czasie, jeśli istnieją ku temu specjalne powody.