Wideo o firmie

Wideo o firmie

DZIĘKI NASZEJ EKOLOGICZNEJ TECHNOLOGII RECYKLINGU W SPÓŁCE TRANSFORM PRZEKSZTAŁCAMY ODPADY Z PLASTIKÓW ZE ŹRÓDEŁ NIEODNAWIALNYCH W NOWE WYROBY. NASZ NOWOCZESNY BEZODPADOWY ZAKŁAD W LÁZNÍCH BOHDANEČ SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI PRZEPISÓW PRAWNYCH.

W spółce Transform proces produkcji rozpoczyna się od sortowania odpadów z tworzyw sztucznych. Domieszki, takie jak papier i metal, są przekazywane do dalszej obróbki. Poprzez kruszenie i mielenie tworzywa i aglomerację (spiekanie) folii przetwarzamy je w granule – podstawę mieszanki produkcyjnej, która nadaje

naszym wyrobom unikalne właściwości. Następnie przebiega homogenizacja, topienie i formowanie, przy czym materiał Traplast ™ przybiera kształt wyrobu końcowego. Nasza produkcja ekologiczna nie tworzy substancji odpadowych, które zagrażałyby środowisku.