ikona Płoty

PLASTYKOWE SZTACHETY MAJĄ ZNANE OD LAT TRADYCYJNE KSZTAŁTY. SĄ MASYWNE, MAJĄ ATRAKCYJNY WYGLĄD I STRUKTURĘ.

Dlaczego płot z materiału Traplast™? Ponieważ nasze plastikowe sztachety są bez wątpienia jednym z najlepszych rozwiązań. Plastikowy płot nie zgnije, nie skoroduje ani nie popęka. Nasze sztachety są w pełni kolorowe, z czasem niemal nie zmieniają koloru i nie wymagają żadnej konserwacji – nie wymagają malowania. Montując je możesz pracować samodzielnie za pomocą standardowych narzędzi ręcznych.

Sztachety z materiału Traplast™ produkujemy w tradycyjnych kształtach, kolorach, wymiarach i kilku długościach. Są zatem idealnym rozwiązaniem do przebudowy i nowej konstrukcji ogrodzeń w miastach i wsiach. Zalecane instrukcje montażututaj.
Więcej informacji o materiale Traplast™ tutaj.

WARIANTY KSZTAŁTU I KOLORU

Po więcej informacji
nastąpi przekierowanie do naszego e-sklepu

video Płoty

Darmowa próbka

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym udzielam zgodę spółce Transform a.s. Lázně Bohdaneč z siedzibą Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 15050114, DIČ: CZ15050114, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové pod sygn. B 191 (zwanej dalej „Administratorem danych “), aby w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przetwarzała następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • e-mail

2. Imię, nazwisko, e-mail muszą być przetworzone w celu rejestracji i późniejszego wysyłania za pośrednictwem e-mail ofert specjalnych i wiadomości handlowych. Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat.

3. Niniejszym wyrażasz wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu na dane kontaktowe spółki Transform lub rezygnację z subskrypcji z listy mailingowej poprzez kliknięcie linku „anuluj subskrypcję” i potwierdzenie rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości e-mail.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale przetwarzać dane osobowe na rzecz Administratora mogą również następujące podmioty przetwarzające:

  • Dostawca oprogramowania strony internetowej, dostawca systemu informatycznego.
  • lub inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji przetwarzających, które nie są obecnie używane przez Spółkę.

5. Przyjmij proszę do wiadomości, że zgodnie z ustawą o ochronie danych masz prawo do:

  • wycofania zgody w dowolnym momencie,
  • żądania od nas informacji, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy,
  • żądania od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  • żądania od nas dostępu do tych informacji i aktualizowania ich lub poprawiania,
  • żądania od nas usunięcia tych danych osobowych,
  • w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z nami lub Urzędem ds. Ochrony Danych Osobowych.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z TEGO FORMULARZA

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu zapewnienia Ci wykonania świadczeń w ramach umowy. Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania tego w razie potrzeby w celu wypełnienia umowy, którą zawarłeś z nami lub chcesz z nami zawrzeć.

ZAKRES PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy tylko te dane, które przekazałeś nam świadomie i dobrowolnie oraz dane wygenerowane przez nasze działania. Wymagamy tylko tych informacji, które są niezbędne do prawidłowego wykonania naszych zobowiązań umownych i prawnych lub do celów naszych uzasadnionych interesów, o których zostałeś poinformowany.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przechowywane u nas tak długo, jak są potrzebne do celów, dla których je uzyskaliśmy. W odniesieniu do ustawowych obowiązków i okresów przedawnienia dane osobowe będą zwykle przetwarzane przez okres 10 lat od rozwiązania stosunku umownego. W niektórych przypadkach możemy zdecydować o zatrzymaniu danych po tym czasie, jeśli istnieją ku temu specjalne powody.